იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ზაზა დავითაძე
მობ: 595 99 45 34

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში - ლაშა ბერიძე
მობ: 595 99 70 31