პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საკრებულოს კომისიებთან ურთიერთობის საკითხებში - ციური ზაქარაძე

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი
მობ.: 599 85 13 74