საკრებულოს სხდომის ოქმები საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმები
ოქმი N1 ოქმი N1
ოქმი N2 ოქმი N2
ოქმი N3 ოქმი N3
ოქმი N4 ოქმი N4
ოქმი N5 ოქმი N5
ოქმი N6 ოქმი N6
ოქმი N7 ოქმი N7
ოქმი N8 ოქმი N8
ოქმი N9 ოქმი N9
ოქმი N10 ოქმი N10
ოქმი N11 ოქმი N11
ოქმი N12 ოქმი N12
ოქმი N13 ოქმი N13
ოქმი N14 ოქმი N14
ოქმი N15 ოქმი N15
ოქმი N16 ოქმი N16
ოქმი N17 ოქმი N17
ოქმი N18 ოქმი N18
ოქმი N19 ოქმი N19
ოქმი N20 ოქმი N20
ოქმი N21 ოქმი N21
ოქმი N22 ოქმი N22
ოქმი N23 ოქმი N23
ოქმი N24 ოქმი N24
ოქმი N25

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმები სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმები
ოქმი N1 ოქმი N1
ოქმი N2 ოქმი N2
ოქმი N3 ოქმი N3
ოქმი N4 ოქმი N4
ოქმი N5
ოქმი N6
ოქმი N7
ოქმი N8

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმები სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმები
ოქმი N1 ოქმი N1
ოქმი N2 ოქმი N2
ოქმი N3 ოქმი N3
ოქმი N4 ოქმი N4
ოქმი N5 ოქმი N5
ოქმი N6
ოქმი N7

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურესების საკითხების კომისიის ოქმები
ოქმი N1
ოქმი N2
ოქმი N3