საკრებულოს სხდომის ოქმები

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმები

ოქმი N1

ოქმი N1

ოქმი N2

ოქმი N2

ოქმი N3

ოქმი N3

ოქმი N4

ოქმი N4

ოქმი N5

ოქმი N5

ოქმი N6

ოქმი N6

ოქმი N7

ოქმი N7

ოქმი N8

ოქმი N8

ოქმი N9

ოქმი N9

ოქმი N10

ოქმი N10

ოქმი N11

ოქმი N11

ოქმი N12

ოქმი N12

ოქმი N13

ოქმი N13

ოქმი N14

ოქმი N14

ოქმი N15

ოქმი N15

ოქმი N16

ოქმი N16

ოქმი N17

ოქმი N17

ოქმი N18

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმები

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმები

ოქმი N1

ოქმი N1

ოქმი N2

ოქმი N2

ოქმი N3

ოქმი N3

ოქმი N4

ოქმი N4

ოქმი N5

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმები

სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმები

ოქმი N1

ოქმი N1

ოქმი N2

ოქმი N3

ოქმი N4