1. ქედის საჯარო სკოლა
  1. გულების დაწყებითი კლასები
  2. ხუნკუდის დაწყებითი კლასები
  3. ზენდიდის დაწყებითი კლასები
  4. შევაბურის დაწყებითი კლასები
 2. დოლოგნის საჯარო სკოლა
 3. ჭინკაძეების დაწყებითი კლასები
 4. მახუნცეთის საჯარო სკოლა
 5. ზუნდაგის დაწყებითი კლასები
 6. ქვედა ბზუბზუს დაწყებითი კლასები
 7. უჩხითის საჯარო სკოლა
 8. მილისის დაწყებითი კლასები
 9. ქოსოფლის დაწყებითი კლასები
 10. ნამლისევის დაწყებითი კლასები
 11. აწჰესის საჯარო სკოლა
 12. ზედა მახუნცეთის დაწყებითი კლასები
 13. პირველი მაისის საჯარო სკოლა
 14. კოლოტაურის დაწყებითი კლასები
 15. პირველი მაისის დაწყებითი კლასები
 16. ოქტომბრის საჯარო სკოლა
 17. კუჭულის დაწყებითი კლასები
 18. გოგინიძეების დაწყებითი კლასები
 19. ვაიოს საჯარო სკოლა
 20. ზვარეს საჯარო სკოლა
 21. ზესოფლის დაწყებითი კლასები
 22. წონიარისის საჯარო სკოლა
 23. კანტაურის დაწყებითი კლასები
 24. ვარჯანისის დაწყებითი კლასები
 25. გელაურის დაწყებითი კლასები
 26. წონიარისის დაწყებითი კლასები
 27. აბუქეთის დაწყებითი კლასები
 28. ახოს #1 საჯარო სკოლა
 29. გობრონეთის დაწყებითი კლასები
 30. ცხმორისის #2 საჯარო სკოლა
 31. საბადურის დაწყებითი კლასები
 32. გეგელიძეების საჯარო სკოლა
 33. ახოს საჯარო სკოლა
 34. გოგიაშვილების საჯარო სკოლა
 35. ბალაძეების დაწყებითი კლასები
 36. მოსიაშვილების დაწყებითი კლასები
 37. დანდალოს საჯარო სკოლა
 38. ხარაულის საჯარო სკოლა
 39. ჯალაბაშვილების საჯარო სკოლა
 40. კოკოტაურის საჯარო სკოლა
 41. კვაშტის საჯარო სკოლა
 42. სირაბიძეების დაწყებითი კლასები
 43. მეძიბნის საჯარო სკოლა
 44. აგოთის დაწყებითი კლასები
 45. ორცვის საჯარო სკოლა
 46. ძენწმანის საჯარო სკოლა
 47. ძენწმანის დაწყებითი კლასები
 48. კორომხეთის დაწყებითი კლასები
 49. ცხმემნის დაწყებითი კლასები
 50. აგარის საჯარო სკოლა
 51. კოლოტაურის საჯარო სკოლა
 52. აქუცის საჯარო სკოლა
 53. ინაშარიძეების საჯარო სკოლა
 54. ზემო ბზუბზუს საჯარო სკოლა
 55. მერისის საჯარო სკოლა
 56. მერისის დაწყებითი კლასები
 57. გუნდაურის დაწყებითი კლასები
 58. სილიბაურის დაწყებითი კლასები
 59. სიხალიძეების დაწყებითი კლასები
 60. გარეტყის დაწყებითი კლასები
 61. ნამონასტრევის დაწყებითი კლასები