1. ქედის N 1 ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - მაია ხაბაზი

ყ. შერვაშიძის ქ. 5, დაბა ქედა

ტელ.: 0 425 25 00 97

2. ქედის N 2 ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - მაია თევზაძე

წერეთელის ქ. N 5, დაბა ქედა

მობ: 558 68 66 77

3. ოქტომბრის ბაგა-ბაღი

მენეჯერი: ლია ბაჯელიძე

სოფელი ოქტომბერი

მობ: 591 90 91 65

4. ახოს ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - რუიზან ნაბაძე

სოფელი ახო

მობ: 591 98 07 87

5. დანდალოს ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - თამარ ბერიძე

სოფელი დანდალო

მობ: 577 60 37 76

6 . ზუნდაგის ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - გუგული გოგიტიძე

სოფელი ზუნდაგა

მობ: 591 98 07 81

7. მახუნცეთის ბაგა- ბაღი

მენეჯერი - მაგული სურმანიძე

სოფელი მახუნცეთი

მობ: 591 98 07 40

8. პირველი მაისის ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - მარინა გოგუაძე

სოფელი პირველი მაისი

მობ: 577 20 51 80

9. წონიარისის ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - გუგული გოლომანიძე

სოფელი წონიარისი

მობ: 591 98 07 71

10. ცხმორისის ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - ეთერი შოთაძე

სოფელი ცხმორისი

591 98 07 32

11. ხარაულის ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - ციური ბერიძე

სოფელი ხარაულა

მობ: 591 98 07 60

12. მერისის ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - ია ბერიძე

სიფელი მერისი

მობ: 591 98 07 59

13. ნამლისევის ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - მერი ნინიძე

სოფელი ნამლისევი

მობ: 555 50 22 53

14. დოლოგნის ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - მაკა ბარამიძე

სოფელი დოლოგანი

მობ: 591 98 07 83

15. ვაიოს ბაგა-ბაღი

მენეჯერი - ნატო მახაჭაძე

სოფელი ვაიო

მობ: 577 16 03 41