1. ქედის ბაგა ბაღი
  მენეჯერი - მაია ხაბაზი
  ყ. შერვაშიძის ქ. 6, დაბა ქედა
  ტელეფონი: 0 425 25 00 97
 2. ზუნდაგის ბაგა-ბაღი
  მენეჯერი - გუგული გოგიტიძე
 3. მახუნცეთის ბაგა- ბაღი
  მენეჯერი - მაგული სურმანიძე
 4. პირველი მაისის ბაგა-ბაღი
  მენეჯერი - მადონა ჯორბნებაძე
 5. წონიარისის ბაგა-ბაღი
  მენეჯერი - გუგული გოლომანიძე
 6. ცხმორისის ბაგა-ბაღი
  მენეჯერი - ეთერი შოთაძე
 7. ხარაულის ბაგა-ბაღი
  მენეჯერი - ციური ბერიძე
 8. მერისის ბაგა-ბაღი
  მენეჯერი - ია ბერიძე