• სოფ. ვაიოს მედდა - ლიანა მახაჭაძე, მობ.: 591 98 95 44
  • სოფ. კვაშტის მედდა - მადონა ირემაძე, მობ.: 558 93 62 63
  • სოფ. სირაბიძეების მედდა - მერი სირაბიძე, მობ.: 555 25 40 82
  • სოფ. ზესოფელის მედდა - ასიე ბერიძე, მობ.: 577 10 16 12