• სოფ. ვარჯანისის მედდა - ნაირა გოგიტიძე, მობ.: 557 50 80 23
  • სოფ. სასადილოყელის მედდა - გუგული ბოლქვაძე, მობ.: 577 10 16 59
  • სოფ. აბუქეთის მედდა - ბულბული სირაბიძე, მობ.: 591 98 09 88