• სოფ. ცხმორისის მედდა - მაგული ტაკიძე, მობ.: 595 50 38 35
  • სოფ. ბარამულის მედდა - მერი ბერიძე, მობ.: 591 98 82 54
  • სოფ. გეგელიძების მედდა - ფატი ბალაძე, მობ.: 591 98 45 09
  • სოფ. ახოს მედდა - დარიკო მანველიძე, მობ.: 558 45 91 65
  • სოფ. გობრონეთის მედდა - ნუნუ ბოლქვაძე, მობ.: 599 12 79 54
  • სოფ. კოკოტაურის მედდა - ნონა სალაძე, მობ.: 591 71 72 40
  • სოფ. ჩეტკიძეების მედდა - ნატო დიასამიძე, მობ.: 555 41 63 80