• სოფ. აგარი მედდა - ნათელს კაკაბაძე, მობ.: 557 02 20 65
  • სოფ. საღორეთის მედდა - ირინა თებიძე, მობ.: 577 10 16 26
  • სოფ. კოლოტაურის მედდა - ინდირა ბერიძე, მობ.: 577 10 16 26