• სოფ. დოლოგნის მედდა - მზია საფარიძე, მობ.: 555 95 92 26
  • სოფ. ჭინკაძეების მედდა - მერი ბერიძე, მობ.: 593 11 49 28