დაბა ქედის პ.ჯ.დ. ექიმი - მზია მახარაძე

მობ: 591 97 91 54

მახუნცეთის I პ.ჯ.დ. ექიმი - ხათუნა კეკელიძე

მობ: 599 46 61 27

მახუნცეთის II პ.ჯ.დ. ექიმი – მაგული ძირკვაძე

მობ: 577 10 39 77

პირველი მაისის პ.ჯ.დ. ექიმი – ნატო გოგიაშვილი

მობ: 577 10 39

მერისის პ.ჯ.დ. ექიმი – ანზორ ბროლაძე

მობ: 595 91 90 50

ოქტომბრის პ.ჯ.დ. ექიმი – მარინა ანანიძე

მობ: 571 19 64 64

ზვარის პ.ჯ.დ. ექიმი – გულნარა ჯაიანი

მობ: 555 64 76 75

წონიარისის პ.ჯ.დ. ექიმი – მზევინარ ბოლქვაძე

მობ: 599 11 94 89

ცხმორისის I პ.ჯ.დ. ექიმი – ეთერ შარაძე

მობ: 599 27 99 56

ცხმორისის II პ.ჯ.დ. ექიმი – მაია ბერიძე

მობ: 599 12 79 92

დანდალოს პ.ჯ.დ. ექიმი – გიორგი ხალვაში

მობ: 599 96 32 51