სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ქედის განყოფილება

მის.: რუსთაველის ქ. 11, დაბა ქედა

დირექტორი: შოთა შარაძე