სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ქედის განყოფილება

მის.: კოსტავას ქ. 2, დაბა ქედა

დირექტორი: შოთა შარაძე