საქართველოს ბაკი

დაბა ქედის ფილიალი

მის.: ტბელ აბუსერიძის ქ. 13, დაბა ქედა

ტელ.: 0 32 244 44 44