ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში 2018 წლის 25 ნოემბერს გაიმართა №01-06/21 რიგგარეშე სხდომა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე ხელმძღვანელობდა, საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი განიხილეს, სხდომას 24 საკრებულოს წევრიდან 18 ესწრებოდა.

სხდომაზე პირველ საკითხად განხილული და მიღებული იქნა ხმათა უმრავლესობით „„ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. ამ გადაწყვეტილებით მიმდინარე წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 146 000 ლარით შემცირდა, რომლიც გამოწვეული იყო ადგილობრივი მოსაკრებლების ნაწილში დაგეგმილი შემოსავლების ნაწილობრივ შესრულებით. თუმცა წლის განმავლობაში მიღებულმა ეკონომიებმა, აღნიშნული გადაწყვეტილებით საშუელბა მისცა მუნიციპალიტეტს დაეფინასებინა ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც მუნიციპალური სერვისების გაუმჯებესებას და ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულებას მოხმარდება.

საკრებულოს წევრებმა სხდომაზე მეორე საკითხად განიხილეს და დადებითად გადაწყვიტეს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2018 წლის მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ განკარგულების პროექტი, რომელიც წარადგინა მერიის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსმა მამია გვარიშვილმა. სხდომაზე მომხსენებელმა ისაუბრა ეკონომიის ხარჯზე ახალი ღონისძიების ,,2018 წლის წარმატებული სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისების ფონდი“-ს დამატების შესახებ.