ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის N6 სხდომა გაიმართება მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს დღის 11:00 საათზე. ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის III სართულზე. მისამართი: დ. ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3

დღის წესრიგი