მიმდინარე წლის 21 მარტს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარმოდგენილი იქნა ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში, რომელსაც საკრებულო მორიგ სხდომაზე განიხილავს.

ა ნ გ ა რ ი შ ი