1. კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება გაიმართება თანდართული გრაფიკის შესაბამისად, 2016 წლის 23 დეკემბერს დაბა ქედა, მ. კოსტავას №3-ში, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობაში, მეორე სართულზე, დღის 10:30 საათზე.
  2. კანდიდატებს, რომლებმაც კონკურსის პირველი ეტაპი წარმატებით გადა­ლახეს და დაშვებული იქნენ კონკურსის მეორე ეტაპზე, კონკურსის მეორე ეტაპის - გასაუბრების გამართვის, ადგილისა და დროის შესახებ, ეცნო­ბოთ მობილურ ტელეფონზე გასაუბრების გამართვამდე არანაკლებ 2 დღით ადრე.
  3. კონკურსის მეორე ეტაპზე - გასაუბრებაზე (რეგისტრაციის დროის განმავ­­ლო­ბა­ში - გასაუბრების დაწყებამდე ერთი საათის განმავლობაში) კანდიდატის გამოუცხადებ­ლო­­­­­­­ბის ან/და დაგვიანების შემთხვევაში, მიუხედავად გამოუც­ხადებ­ლო­ბის/დაგ­­ვიანე­ბის მიზეზისა (საპატიო თუ არასაპატიო) მონაწილე ფასდება 0 ქულით.
  4. კონკურსის მეორე ეტაპის - გასაუბრების გამართვის გრაფიკი (დანართი №1), გასაუბრებამდე 2 დღით ადრე კანდიდატთა ინფორმირების მიზნით, განთავსდეს ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე www.keda.ge .