ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მიმდინარეობს საჯარო განხილვა ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, რუსთაველის ქ.№7-ში (საკადასტრო კოდი: 21.03.32.060) მდებარე ეგრეთ წოდებული ,,აკავრეთის პარკი“-სთვის ,,ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ცენტრალური პარკი“-ს სახელის მინიჭების შესახებ.

განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირების მიერ მოსაზრებების წარმოდგენისა და მოსახლეობასთან კონსულტაციის მიზნით საჯარო შეხვედრა გაიმართება 2018 წლის 10 ივლისს დღის 14:00 საათზე (დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სააქტო დარბაზი).

მოსახლეობასთან კონსულტაციების გამართვას უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია.