თარიღი: XI-XII საუკუნეები

მისამართი: სოფელი საღორეთი

მიწის ხიდი აგებულია ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღორეთში, აგარისწყლის მარჯვენა შენაკადზე მდინარე ჭანჭახეთზე, ვიწრო და კლდოვან ადგილზე. ხიდის ბურჯი დაშენებულია ბუნებრივ კლდეზე და მისი სიმაღლე წყლის ზედაპირიდან 4,64 მეტრია, ბურჯის სიმაღლე 1, 16 მ, ხოლო სიგანე – 2,62 მ. ხიდის ბურჯებს ეყრდნობა თაღი, რომელსაც წრიული ფორმა აქვს და აშენებულია გათლილი, სუფთა ქვებით. თაღის კონსტრუქცია თავბანდსა და ქუსლში ერთნაირია და შეადგენს ნახევარ მეტრს. ხიდის თაღი ორი ნაწილისაგან შედგება – თვით კონსტრუქციისა და გალავნისაგან.