ბათუმი-ხულოს ცენტრალური გზიდან 54 მეტრის მოშორებით მახუნცეთის ხიდია განთავსებული. ხიდი დიდი ზომისაა და ბუნებრივი კლდის ბურჯებს ეყრდნობა. მის ასაშენებლად ვულკანური წარმოშობის კლდის ქვაა გამოყენებული, კირის დუღაბზე. ხიდს 2008 წელს სრულყოფილი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ჩაუტარდა.