1. დაბა ქედის პ.ჯ.დ. ექიმი - მზია მახარაძე, მობ.: 591 97 91 54
  2. მახუნცეთის I პ.ჯ.დ. ექიმი - ხათუნა კეკელიძე, მობ.: 599 46 61 27
  3. მახუნცეთის II პ.ჯ.დ. ექიმი - მაგული ძირკვაძე, მობ.: 577 10 39 77
  4. პირველი მაისის პ.ჯ.დ. ექიმი - ნატო გოგიაშვილი, მობ.: 577 10 39
  5. მერისის პ.ჯ.დ. ექიმი - ანზორ ბროლაძე, მობ.: 595 91 90 50
  6. ოქტომბრის პ.ჯ.დ. ექიმი - მარინა ანანიძე, მობ.: 571 19 64 64
  7. ზვარის პ.ჯ.დ. ექიმი - გულნარა ჯაიანი, მობ.: 555 64 76 75
  8. წონიარისის პ.ჯ.დ. ექიმი - მზევინარ ბოლქვაძე, მობ.: 599 11 94 89
  9. ცხმორისის I პ.ჯ.დ. ექიმი - ეთერ შარაძე, მობ.: 599 27 99 56
  10. ცხმორისის II პ.ჯ.დ. ექიმი - მაია ბერიძე, მობ.: 599 12 79 92
  11. დანდალოს პ.ჯ.დ. ექიმი - გიორგი ხალვაში, მობ.: 599 96 32 51