სს ლიბერთი ბანკი

ქედის ფილიალი

მის: ი. ჭავჭავაძის ქ. N 9, დაბა ქედა

ტელ.: 0 32 255 55 00

www.libertybank.ge