ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2017 წლის 30 მაისს გაიმართა შეხვედრა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა მიერ ინიცირების/პეტიციის წესით ადგილობრივ თვითმართველობის საკითხებში მონაწილეობის შესახებ. შეხვედრა ჩატარდა დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის არჩილ ხახუტაიშვილის ორგანიზებით. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან შეხვედრას ესწრებოდნენ საკრებულოს წევრები, საკრებულოს აპარატის უფროსი და იურიდიული განყოფილების თანამშრომლები.

შეხვედრაზე აღნიშნა ხარვაზები და გამოითქვა შენიშვნები, რაც უკავშირდებოდა მოქალაქეთა მიერ ინიცირების წესის განხორციელების დროს წარმოშობილ პრობლემებს. საკრებულოს აპარატის უფროსმა მუხრან სალაძემ განმარტა არსებული შენიშვნების შესახებ წარმოდგენილი საკითხები და დასახულ იქნა სამომავლო მუშაობისათვის მისი გათვალისწინების გზები.