22-23 დეკემბერს, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების" კომისიამ, წლის შემაჯამებელი სხდომა გამართა.

2020 წლის განმავლობაში, კომისიამ ჯამში 9 სხდომა გამართა და 262 საკითხი განიხილა. მათ შორის:

- დადებითად გადაწყდა - 136 საკითხი;

- უარყოფითად - 30;

- გადაიდო 61 საკითხის განხილვა;

- კომისიის სახელზე სულ შემოსული იყო 453 განცხადება.

,,თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების" კომისიას მერის მოადგილე მამუკა ფარტენაძე თავმჯდომარეობს.