ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის N2 სხდომა გაიმართა, რომელზეც დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს.

კომისიამ პირველ საკითხად „ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობაზე დახურული კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 04 აპრილის №40 ბრძანებით დახურული კონკურსის პირველი ეტაპის - განცხადებების გადარჩევის შედეგები განხილა.

სხდომაზე ასევე კონკურსის შეფასების ეტაპის (ზეპირი დავალება, გასაუბრება) ჩატარების თარიღი, ადგილი და პირობები დაადგინეს.

სხდომის ოქმი N2.