2023 წლის 31 აგვისტოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/012 მორიგ სხდომაზე, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა, დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი განიხილეს. სხდომას საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 21 წევრიდან 16 ესწრებოდა.

საკრებულოს წევრებმა სხდომის დაწყების წინ წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს შოვის ტრაგედიის დროს დაღუპულთა ხსოვნას.

სხდომაზე პირველ საკითხად განიხილეს და ხმათა უმრავლესობით იქნა მიღებული მერისთვის თანხმობა ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით შპს „ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“-სათვის გადაცემაზე. ამ გადაწყვეტილებით დაბა ქედა, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა N10-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის მეორე სართულზე განთავსებული 45,8 კვ. მეტრი (ს/კ 21.03.33.016.01.521) არასაცხოვრებელი ფართი დროებით (15 წლის ვადით) სარგებლობაში გადაცემა შპს ,,ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრს“. აღნიშნულ სივრცეში ციფრული წიგნიერების ცენტრისა და ქედის მედიათეკის გახსნის შემდგომ ჩატარებულია 50 ტრენინგი და გადამზადებულია 850-მდე მსმენელი. ციფრული წიგნიერების ცენტრი, რომელშიც მოწყობილია საკონფერენციო სივრცე ხელმისაწვდომია როგორც სამათავრობო, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.

საკრებულომ ასევე განიხილა და ქედის მუნიციპალიტეტის მერს მიეცა თანხმობა ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული მოძრავი ქონების უსასყიდლოთ საკუთრების უფლებით შპს „ქედის კომუნალურსერვისი “-სათვის გადაცემაზე.

სხდომაზე მესამე საკითხად მოისმინეს და დადებითად შეაფასეს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2023 წლის II კვარტლის შესრულების ანგარიში.