ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა კონკურსი შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე:

ღია კონკურსი:

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში (1 - საშტატო ერთეული);

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტიქიის საკითხებში (1 - საშტატო ერთეული).

დახურული კონკურსი:

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი. (1 - საშტატო ერთეული).

საბუთები მიიღება მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდის მეშვეობით. დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე www.hr.gov.ge.