ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა 2017 წლის 1 მაისს დღის 12:00 საათზე გაიმართება.

დღის წესრიგი