ესტონეთის საერთაშორისო კონსულტანტი კადრი ტოლემანი, ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითათარების კოორდინატორი ივანე შამუგია და პროექტის ოფიცერი მერაბ სვანიძე, დღეს ქედის მერს UNDP-პროექტის ,,სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში" ფარგლებში შეხვდნენ.


შეხვედრის მიზანს ინიციატივების მხარდაჭერის კრიტერიუმების შესამუშავებლად ეროვნულ დონეზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მხარდაჭერა წარმოადგენდა, რომელიც ლიდერია და თემზე დაფუძნებული ადგილობრივი განვითარების ევროკავშირის წარმატებული პრაქტიკის დანერგვას ეყრდნობა.
,,ყველა ინიციატივას მივესალმები და მხარს დავუჭერ, რომელიც მუნიციპალიტეტის განვითარებასა და კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.“ აღნიშნა შეხვედრისას ქედის მერმა.
მხარეებმა ისაუბრეს სამომავლო პერსპექტივებზე და დასახეს თანამშრომლობის გზები.