ქედაში, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, ტრენინგი ,,საჯარო ფინანსების ეფექტური მართვა" ჩატარდა, რომელსაც გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი თამარ გამსახურდია უძღვებოდა.


საჯარო ფინანსების ეფექტური მართვა, ხარჯისა და სარგებლის ანალიზის ძირითადი კონცეფციები, ფინანსური ანალიზის განხორციელების მეთოდები და ინსტრუმენტები, პროექტის რისკისა და განუსაზღვრელობის შეფასება - ეს ძირითადი თემებია, რაზეც ყურადღება გამახვილდა.


ტრენინგს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.