ქედის მუნიციპალიტეტის კატასტროფების რისკის შემცირების სამუშაო ჯგუფთან, კატასტროფის რისკის შემცირების ცენტრის ხელმძღვანელმა, ასოციაციის ,,სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის” წარმომადგენელმა ვანო გრიგოლაშვილმა სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრა გამგეობის ღია სივრცე საზოგადოებისათვის ,,ქალთა ოთახში" წარიმართა. ჯგუფის წევრებმა იასაუბრეს კრიზისების მართვის საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის მიმოხილვასა და ადგილობრივი თვითმმართველობების - მუნიციპალიტეტების როლზე მართვის ერთიან სისტემაში, კატასტროფის რისკის შეფასებაზე- ანალიზზე და დაგეგმარების როლიზე. ასევე, აღნიშნეს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პირუტყვის დაავადებებით გამოწვეულ კრიზისულ სიტუაციებში მოქმედ რეგულაციებს, პრევენციის, მიტიგაციის და რეაგირების ღონისძიებების მარეგულირებელ კანონდებლობას ადგილობრივი თვითმმართველობების მუნიციპალიტეტების კომპეტენციებისა და უფლებების ფარგლებში.