3-4 ივნისს, ქედის გამგეობის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ორგანიზებით, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა ბათუმელთა კავშირის" და აჭარის დებატ-კლუბი პროგრამის "დებატების პოპულარიზაცია" და ქვეპროგრამის "დებატები სკოლის მოსწავლეებისთვის" ფარგლებში, პროექტის პირველი ეტაპი განხორციელდა. კერძოდ, შეირჩა დებატების ტურნირისთვის ქედის სკოლის მოსწავლეები, ჩაუტარდათ ტრენინგები დებატების ხელოვნებაში, რომლის შემდგომაც მოხდება გადამზადება აჭარის პირველობისთვის. ქედის სხვადასხვა სკოლებიდან შერჩეული 25 მოსწავლიდან 6 შერჩეული იქნა დიდი სადებატო რეგიონული ტურნირისთვის, რომელშიც ქედის მუნიციპალიტეტიდან 2 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი.