კამპანიის მიზანია ნაგვის სწორად მართვასთან დაკავშირებით მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, უკანონო ნაგავსაყრელების აღმოფხვრა, დაბინძურებული კერების დასუფთავება, ბუნკერული სისტემის გამოყენება და ა.შ.

იხილეთ ანონსი

ანონსი