7-8 ოქტომბერს, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის" მორიგი სხდომა გაიმართა.

სხდომას მერის მოადგილე მამუკა ფარტენაძე თავმჯდომარეობდა.

დღის-წესრიგით კომისიამ 47 საკითხი განიხილა. მათგან, 42 დადებითად გადაწყდა, 2-ს უარი ეთქვა, 3 საკითხი კი, გადაიდო.

კომისიაში 2 მოწვეული წევრია.