ქედის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - ,,მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს" მორიგი სხდომა გაიმართა.

იხილეთ ოქმი N109