ქედის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - ,,მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს" 2020 წლის შემაჯამებელი სხდომა გაიმართა.

2020 წელს საბჭომ ჯამში 16 სხდომა გამართა, რომლის ფარგლებში 1 119 განცხადება განიხილა. მათ შორის:

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრების სტატუსი მიენიჭა/აღუდგა სულ 732 მოქალაქეს;

საბჭომ მიმდინარე წლის განმავლობაში, მაღალმთიანი საცხოვრებელი ადგილის დატოვების მიზეზით სტატუსი 118 მოქალაქეს, ხოლო რეგისტრაციიის ცვლილებისა და გარდაცვალების გამო 269 მოქალაქეს შეუწყვიტა.

საბჭოს მერიის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოფლის მეურნეობისა და მთის განვითარების საკითხებში - მერაბ ტაკიძე თავმჯდომარეობს.