ქედის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - ,,მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს" 2021 წლის შემაჯამებელი სხდომა გაიმართა.

2021 წელს საბჭომ ჯამში 23 სხდომა გამართა, რომლის ფარგლებში 911 განცხადება განიხილა. მათ შორის:

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრების სტატუსი მიენიჭა/აღუდგა სულ 181 მოქალაქეს;

საბჭომ მიმდინარე წლის განმავლობაში, მაღალმთიანი საცხოვრებელი ადგილის დატოვების მიზეზით სტატუსი 6 მოქალაქეს, ხოლო რეგისტრაციიის ცვლილებისა და გარდაცვალების გამო 298 მოქალაქეს შეუწყვიტა.

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის შესახებ ცნობა 426 მოქალაქეზე გაიცა.

საბჭოს მერიის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოფლის მეურნეობისა და მთის განვითარების საკითხებში - მერაბ ტაკიძე თავმჯდომარეობს.