ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგები.

შედეგები