ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში, კონკურსის პირველი ეტაპის (განცხადებების გადარჩევის)

შედეგები