გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ვირტუალური პლატფორმა ქართული გამოგონებების მუზეუმი აცხადებს კონკურსს „ენერგოეფექტური სახალხო გამოგონებები“.

კონკურსის მიზანია ისეთი იდეების მოძიება და პოპულარიზაცია, რომლებიც ხელს შეუწყობს წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულებასა და განახლებად ენერგიაზე გადასვლას.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერი ასაკისა თუ გამოცდილების მქონე ადამიანს, ბიზნესს, სათემო ორგანიზაციებსა და აკადემიური წრის წარმომადგენლებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ კონკურსი