სოფელ წონიარისის საავტომობილო გზაზე დასრულდა 570 კბ ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოები. სოფელ ვარჯანისში, ბაიძეების უბანში, ხიდთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე დასრულდა გაბიონის მშენებლობა. დასრულდა ხიდის გაფართოებითი სამუშაოები სოფელ ტიბეთის საავტომობილო გზაზე.