ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების სახელმძღვანელო პრინციპები განიხილეს დღეს ქედის გამგებელმა, გამგებლის წარმომადგენლებმა, სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელებმა და თვითმმართველობის მოხელეებმა. სამოქმედო პრინციპების, პრაქტიკული რჩევების, კანონით განსაზღვრული ვალდებულებების, მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებისა და მუნიციპალური სერვისის ,,ქალთა ოთახის" შესახებ ინფორმაცია აუდიტორიას გამგებლის მრჩეველმა გენდერულ საკითხებში თეა შარაშიძემ გააცნო. სახელმძღვანელო შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერაა დაფინანსებული და მერსი ქორფს საქართველოს მიერ იმპლემენტირებული მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამის (ALCP) მიერ საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობით.