დღეს, ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერულუ სანჭოს წევრებთან და მერის წარმომადგენლებთან პროექტ ,,გენდერული პოლიტიკის ეფექტიანი ლოკალიზაციის ადგილობრივ დონეზე " ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ქალთ საინფორმაციო ცენტრი და გერმანიის თანამშრომლობა Giz - zoom პლატფორმით ჰიბრიდული შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრაზე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლობამ დეტალურად გააცნეს მუნიციპლიტეტის მოსახლების გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის საჭიროებათა კველევის მეთოდიკა, კვლევის მიზნები, ამოცანები, მეთოდები. ასევე, მისცეს პრაქტიკული რჩევები საველე სამუშაოების ჩატარებაზე და გააცნეს საჭიროების შეფასების კითხვარები.