საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადებულია საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკისა და ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის პროექტები.

საქართველოს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ 24-ე მუხლის შესაბამისად, სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნის მისაღებად წარმოგიდგენთ საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკისა და ენერგეტიკისა დ კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის პროექტებსა და სკოპინგის განახლებულ ინფორმაციას.

სკოპინგი

ენერგეტიკულიპოლიტიკა

ენერგეტიკისა და კლიმატის ინტეგრირებული გეგმა