გაცნობებთ, რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ 2022 წლის 15 დეკემბერს, ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარმოდგენილ იქნა საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის პროექტები და სკოპინგის განცხადება. სკოპინგი წარმოადგენს პროცედურას, რომელიც განსაზღვრავს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშში ასახვის საშუალებებს.

საზოგადოების მხრიდან, სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტსა და სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული მოსაზრებების და შენიშვნების წარმოდგენა შესაძლებელია 2023 წლის 6 იანვრის ჩათვლით.

სკოპინგი

განცხადება-სკოპინგი

საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკა

საქართველოს ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმა