ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/20 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2022 წლის 17 ნოემბერს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.