ზედა და ქვედა ბზუბზუ, უჩხითი, ნამლისევი, ქოსოფელი, მილისი, ზუნდაგა, ზედა მახუნცეთი და ჭალახმელა - ეს მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის ის სოფლებია, სადაც ნაგვის შემკრები კონტეინერები ქედის კომუნალურსერვისის თანამშრომლებმა უკვე დაანაწილეს. ნაგვის ურნები ქედის ყველა სოფელში განთავსდება.