ლევან ვერძაძე


,,ქათული ოცნება - დემოკრატიული საქრთველო''


არჩევის ფორმა: მაჟორიტარული წესით.
დაბადების თარიღი: 1982 წლის 18 სექტემბერი.
განათლება: 2003-2007 წწ: შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიკოსის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.
ტელეფონი: 599 10 75 12
ელ. ფოსტა: levanverdzadze41@gmail.com

საქმიანობა: 2021 წლის 03 დეკემბრიდან - ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქათული ოცნება''-ს თავმჯდომარე.

დამატებითი ინფორმაცია:

2015-2021 წწ. ქედის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი მახუნცეთის ადმინიტრაციულ ერთეულში;

2013-2014 წწ. სპეციალისტი მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში;

2012 წელი მპგ ,,ქათული ოცნება - დემოკრატიული საქრთველო'' აქტივისტი.

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი