ლევან გორგილაძე

დაბადების თარიღი:1963 წლის 28 თებერვალს, სოფ. კვაშტაში.

საქმიანობა:

 • 2012-2016 წ.წ. მინისტრის მოადგილე, მინისტრის პირველი მოადგილე, მინისტრი.
 • 2006-2012 წწ იყო შპს „ნარკოლოგიური ცენტრის“ ექიმი ნარკოლოგი, განყოფილების გამგე, მთავარი ექიმი;
 • 2005-2006 წწ სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის სამსახურის უფროსი;
 • 1998-2005 წწ შპს „რესპუბლიკური ნარკოლოგიური ცენტრის“ დირექტორი;
 • 1998-2005 წწ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროს სამედიცინო კრიმინალისტიკური განყოფილების გამგე;
 • 1992-1997 წწ - ქ. ბათუმის N3 საგამოძიებო იზოლატორი, სამედიცინო-სანიტარული ნაწილის უფროსი;
 • 1984-1993 წწ - ქ. ბათუმის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების სადგური, მორიგე ექიმი, ცვლის უფროსი ექიმი;
 • 1988-1992 წწ – ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გონიოს საუბნო საავადმყოფოს უბის ექიმი, თერაპევტი.
 • ლევან გორგილაძე 1994 წლიდან ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2016 წლიდან გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში.

პედაგოგიური გამოცდილება:

 • პროფესორი. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 2016 წლიდან - დღემდე
 • მოწვეული პროფესორი. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 2013 წლიდან - 2016 წლამდე.
 • მოწვეული მასწავლებელი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტი. ბათუმის შოთა რუსთაველის (სახელობის) სახელმწიფო ინსტიტუტი (უნივერსიტეტი). 1992 წლიდან - დღემდე.
 • მასწავლებელი. ბათუმის სახელმწიფო სამედიცინო სასწავლებელი. 1989–1992 წ.წ.

პროფესიული განვითარება:

 • საზაფხულო სკოლა - ადიქტოლოგია. პოლონეთი. კრაკოვი. 2014 წ.
 • სტაჟირება - ნარკომანიის პრევენცია. ჰეივორდის უნუვერსიტეტი. აშშ. სან-ფრანცისკო. 2003 წ.
 • საკვალიფიკაცი კურსი - ნარკოლოგია. დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია. საქართველო. თბილისი. 2001 წ.
 • სპეციალიზაციის კურსი - სასამართლო მედიცინა. დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია. თბილისი. 2001 წ.

გამოქვეყნებული შრომები: (მონოგრაფია/სახელმძღვანელო, სამეცნიერო სტატია)

 • გორგილაძე ლ. 2015. აჭარის ხანდაზმული მოსახლეობის სოციალური დაცვის თანამედროვე პრობლემები. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. 2 (80-86გვ.)
 • გორგილაძე ლ. 2014. Проблемы реформирования пенсионного обеспечения населения Грузии. Georgian Medical News. 12 (84-92gv.)

საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობა ნაშრომის/სტატიის წარდგენით:

 • 2014. NEW APPROACHES TO SOCIAL POLICY IN GEORGIA (Health Care Policy in Georgia: Toward to Future). 2nd Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 2014.23-26 October 2014, Tbilisi, Georgia (Forum`s place: Grigol Robakidze University, Tbilisi)
 • Zero Project Conference focussing on Inclusive Education and ICT: Innovative Policies and Innovative Practices for Persons with Disabilities. UN Headquarter, Vienna, Austria. 25-27 February 2015
 • 2017. „კლინიკური პრაქტიკის სტანდარტები და სამედიცინო აზროვნება“. XIII სამედიცინო კონფერენცია. საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია. ჩაქვი. საქართველო.
 • 2017. „პათოლპგიური პროცესი და დინამიკური წონასწორობა“. მედიკოსთა ტრადიციული 42-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია. საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია. ჩაქვი. საქართველო.

აკადემიური / საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრობა:

 • ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის საპატიო წევრი.
 • საქართველოს ნარკოლოგთა ასოციაციის წევრი.
 • ჟურნალ „თერაპია საქართველო”-ს სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

განათლება:

 • 2013-2016 წწ - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. ეკონომიკის ფაკულტეტი. ბიზნესისა და მართვის სკოლა. სპეციალობა: ბიზნესის ადმინისტრირება
 • 1982–1988 წწ -თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, სპეციალობა: სამკურნალო საქმე.
 • აკადემიური ხარისხი
 • ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი.
 • მედიცინის მაგისტრი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

ტელეფონი: 0 425 25 00 00.

ელ-ფოსტა: levangorgiladze63@gmail.com